ROČNÍK 2017

Výzkumy příčiny ženské neplodnosti a optimalizace experimentů u materiálových vlastností ovládly letošní udílení ocenění
L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě

Každý nový život vzniká oplodněním vajíčka. S přibývajícím věkem ženy však dochází k tomu, že stále větší množství vajíček obsahuje nesprávný počet chromozomů. Geneticky abnormální embrya pocházející z těchto vajíček jsou buď spontánně přerušena, nebo nesou genetické vady. Vítězná práce vědkyně letošního ročníku L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě v kategorii do 35 let se snaží přispět k lepšímu pochopení příčin ženské neplodnosti. Na základě druhého oceněného výzkumu v kategorii od 36 do 45 let dochází ke zvyšování spolehlivosti konstrukcí skrze vývoj nových metod pro navrhování optimálních experimentů.

Jaké procesy v lidském těle mají za následek špatné rozdělení chromozomů a vznik geneticky abnormálních vajíček? Jak můžeme skrze zkoumání inverzních problémů v pravděpodobnostní inženýrské mechanice navrhnout co nejpřesnější experiment tak, aby bylo možné určit materiálové vlastnosti třeba pro konstrukci raketoplánů? Odpovědi na tyto a podobné otázky lze nalézt ve výzkumech nadaných vědkyň, které si dnes v prostorách Francouzského velvyslanectví v Praze převzaly ocenění L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě, každá ve výši 250 000 Kč. Letošní ceny byly uděleny české embryoložce PharmDr. Zuzaně Holubcové, Ph.D. a matematičce Ing. Anně Kučerové, Ph.D.

ForWomenInScience_2017ForWomenInScience_2017ForWomenInScience_2017ForWomenInScience_2017ForWomenInScience_2017ForWomenInScience_2017ForWomenInScience_2017ForWomenInScience_2017ForWomenInScience_2017ForWomenInScience_2017ForWomenInScience_2017ForWomenInScience_2017ForWomenInScience_2017