Laureátky L´Oréal Pro ženy ve vědě 2017

PharmDr. ZUZANA HOLUBCOVÁ, Ph.D. PharmDr. ZUZANA HOLUBCOVÁ, Ph.D.

Pracuje v Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
v Brně.

Cílem jejího projektu je poskytnout první komplexní charakterizaci strukturní a funkční   organizace pólů meiotického vřeténka lidských vajíček. „Předložená výzkumná studie   pomůže nejen lépe pochopit, čím vzniká náchylnost lidských vajíček k aneuploidii, ale v   širším kontextu poskytne znalosti, které mohoupomoci při rozvoji prevence, screeningu        a možného léčení ženské neplodnosti pro rostoucí počet žen s reprodukčními problémy,“ dodává ke své práci Zuzana Holubcová.

 

 

 

 

Ing. ANNA KUČEROVÁ, Ph.D. Ing. Anna Kučerová, Ph.D.

působí na Českém vysokém učení technickém v Praze, kde se věnuje pravděpodobnostní inženýrské mechanice.

Spolehlivost konstrukcí je významně ovlivněna nejistotami ve vlastnostech použitých materiálů. Projekt Anny Kučerové se zabývá vývojem nových metod pro navrhování experimentů, ze kterých se materiálové vlastnosti zjišťují. Například výpočtové modely pro simulaci spalovacích motorů nosných raket mají značné množství parametrů, které je třeba správně určit, aby bylo možné věrohodně simulovat chování nosné rakety při startu či ve vesmíru. K tomu se využívá velký počet finančně nákladných experimentů. „Ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou hledáme nové metody pro navržení optimálních a robustních experimentů.  S jejich pomocí chceme určit vlastnosti použitých materiálů co nejpřesněji, a to i se zohledněním různých nejistot a nepřesností při provádění experimentu. Menší počet optimalizovaných testů umožní významnou úsporu finančních prostředků a zvýší spolehlivost navrhované konstrukce - v tomto případě raketového motoru. Vyvíjené metody mají ale mnohem širší pole užití,“ vysvětluje Anna Kučerová.

 

Laureátky L´Oréal Pro ženy ve vědě 2017

PharmDr. ZUZANA HOLUBCOVÁ, Ph.D. pracuje v Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Cílem jejího projektu je poskytnout první komplexní charakterizaci strukturní a funkční organizace pólů meiotického vřeténka lidských vajíček. „Předložená výzkumná studie pomůže nejen lépe pochopit, čím vzniká náchylnost lidských vajíček k aneuploidii, ale v širším kontextu poskytne znalosti, které mohou pomoci při rozvoji prevence, screeningu a možného léčení ženské neplodnosti pro rostoucí počet žen s reprodukčními problémy,“ dodává ke své práci Zuzana Holubcová.

Ing. Anna Kučerová, Ph.D. působí na Českém vysokém učení technickém v Praze, kde se věnuje pravděpodobnostní inženýrské mechanice.

Spolehlivost konstrukcí je významně ovlivněna nejistotami ve vlastnostech použitých materiálů. Projekt Anny Kučerové se zabývá vývojem nových metod pro navrhování experimentů, ze kterých se materiálové vlastnosti zjišťují. Například výpočtové modely pro simulaci spalovacích motorů nosných raket mají značné množství parametrů, které je třeba správně určit, aby bylo možné věrohodně simulovat chování nosné rakety při startu či ve vesmíru. K tomu se využívá velký počet finančně nákladných experimentů. „Ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou hledáme nové metody pro navržení optimálních a robustních experimentů.  S jejich pomocí chceme určit vlastnosti použitých materiálů co nejpřesněji, a to i se zohledněním různých nejistot a nepřesností při provádění experimentu. Menší počet optimalizovaných testů umožní významnou úsporu finančních prostředků a zvýší spolehlivost navrhované konstrukce - v tomto případě raketového motoru. Vyvíjené metody mají ale mnohem širší pole užití,“ vysvětluje Anna Kučerová.

Laureátky L´Oréal Pro ženy ve vědě 2017

PharmDr. ZUZANA HOLUBCOVÁ, Ph.D. pracuje v Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Cílem jejího projektu je poskytnout první komplexní charakterizaci strukturní a funkční organizace pólů meiotického vřeténka lidských vajíček. „Předložená výzkumná studie pomůže nejen lépe pochopit, čím vzniká náchylnost lidských vajíček k aneuploidii, ale v širším kontextu poskytne znalosti, které mohou pomoci při rozvoji prevence, screeningu a možného léčení ženské neplodnosti pro rostoucí počet žen s reprodukčními problémy,“ dodává ke své práci Zuzana Holubcová.

 

Ing. Anna Kučerová, Ph.D. působí na Českém vysokém učení technickém v Praze, kde se věnuje pravděpodobnostní inženýrské mechanice.

Spolehlivost konstrukcí je významně ovlivněna nejistotami ve vlastnostech použitých materiálů. Projekt Anny Kučerové se zabývá vývojem nových metod pro navrhování experimentů, ze kterých se materiálové vlastnosti zjišťují. Například výpočtové modely pro simulaci spalovacích motorů nosných raket mají značné množství parametrů, které je třeba správně určit, aby bylo možné věrohodně simulovat chování nosné rakety při startu či ve vesmíru. K tomu se využívá velký počet finančně nákladných experimentů. „Ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou hledáme nové metody pro navržení optimálních a robustních experimentů.  S jejich pomocí chceme určit vlastnosti použitých materiálů co nejpřesněji, a to i se zohledněním různých nejistot a nepřesností při provádění experimentu. Menší počet optimalizovaných testů umožní významnou úsporu finančních prostředků a zvýší spolehlivost navrhované konstrukce - v tomto případě raketového motoru. Vyvíjené metody mají ale mnohem širší pole užití,“ vysvětluje Anna Kučerová.